Notice: Trying to get property of non-object in /home/master/domains/futureco.pl/public_html/includes/mambo.php on line 2149

Notice: Trying to get property of non-object in /home/master/domains/futureco.pl/public_html/includes/mambo.php on line 2166
Tworzenie Stron www cms crm Groupware E-Learning lms Dotacje z ue - Dotacje na Doradztwo
Dotacje na Doradztwo Drukuj E-mail

Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na zakup usług doradczych w zakresie:
1. Prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim;
2. Jakości, dotyczących w szczególności:
a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością,
zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
b) uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i
urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej lub kwalifikacji personelu;
3. Innowacji i nowych technologii, dotyczących w szczególności:
a) wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i
rozwiązania innowacyjne,
b) tworzenia przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach lub
zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu
wyrobów lub świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco
ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,
c) wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
4. Eksportu, dotyczących wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki
zagraniczne;
5. Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;
6. Łączenia się przedsiębiorstw;
7. Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Wielkość wsparcia na realizację indywidualnego projektu:
a) nie może być niższa niż 2 500 złotych (dwa tysiące pięćset złotych); oraz
b) nie może być wyższa niż 250 000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

<< wstecz   dalej >>

Copyright 2003 - 2005 FUTURECO sp. z o. o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Nieruchomości  ::  Tworzenie Stron Internetowych  ::  Hosting Stron  ::  Sprzedam biznes  ::  Biznes ogłoszenia  ::  Dotacje  ::  Doradztwo